Ing. Miroslav Vítek, Ph.D.

Geodetické práce

 

Adresa:          Machová 218

763 01  Mysločovice

Telefon:         607 991 514

E-mail:           info@geovitek.cz

IČ:                  74532791

 

 

Oblasti činnosti:

o   Inženýrská geodézie

o   vyhotovení geodetických podkladů pro projektovou činnost

o   tvorba základních a účelových map

o   vytyčování staveb

o   měření inženýrských sítí

o   měření jeřábových drah

o   sledování posunů a přetvoření

o   speciální geodetické práce

o   Katastr nemovitostí

o   geometrické plány

o   vytyčování hranic pozemků

o   zaměření skutečného provedení stavby

 

Rozsah oprávnění:

o   Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu podle § 13 odst. 1 písmena a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

 

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Zlín od 01. 06. 2007; evidenční číslo ŽL: 370502-70130.